Tjänster

Seminarier
Kurser
Marknadsundersökningar
Biblioteksplaner
Marknadsplaner
Kundunderlag
Kundanalys

Konsultverksamhet som exempelvis:
Bedöma det aktuella läget för interna rutiner
Vara behjälplig vid olika utvärderingsprocesser
Granska arbetsflödets struktur på biblioteket
Implementering av omorganisationer och förändringar
Oberoende projektledare för olika projekt