Kurs i Marknadsföring

Syftet är att hjälpa bibliotek att marknadsföra sig bättre och mer offensivt, både mot allmänhet och beslutsfattare/opinionsbildare.

Dessutom ska biblioteksanställdas kunskap i och förståelse för intern och extern marknadsföring öka. I aktiviteterna ingår gott om konkreta tips och råd.

Kurser, coaching, personlig vägledning, seminarier, övningar

Introduktion i allmän marknadsföring

a. Det produktinriktade företaget
b. Det säljinriktade företaget
c. Det kundorienterade företaget

Företagets/Bibliotekets omvärld

Omvärldsfaktorer

a. Möjligheter
b. Hot
c. Konkurrenter
d. Styrkor
e. Svagheter

Begrepp

Målsättning
Strategi
Målgrupp
Kundkategorier
Konkurrensmedel
Marknadsföringens verktyg
Marknadsundersökning
Olika mätverktyg, t.ex. Bostonmatrisen

Rubriker som behandlas

• Skillnaden mellan bibliotek och företag
• Olika typer av marknadsföring.
• Inre och yttre marknadsföring: skillnader, likheter: Konkreta exempel.
• Kostnader; och hur man kan berättiga dem
• Utnyttjas alla befintliga resurser?
• Vilka fler vi kan engagera/anlita.
• Olika forum för inre och yttre marknadsföring.
• Utnyttja alla ”dolda” idéer hos personalen
• Ge konkreta tips och råd