Marknadsföring med den nya tekniken

En praktisk workshop och inspirationsdag med tips och idéer och
som vänder sig till både universitets-, sjukhus- och folkbibliotek!

9:30-10:00 Kaffe
10:00-10:15 Genomgång av dagen Zuzana Helinsky
10.15- 11:30 “Is there a magic button somewhere for us just to push and market our e-resources”?
Verktyg för marknadsföring
Analyser Matriser
E.mail som den magiska deus ex machina
Effektivitetstips för e-världen
Varför skall bibliotekspersonal syssla med marknadsföring av e-resurser och HUR?
Diskussion och utbyte av erfarenhet
11:30-12:00 Övningar i små grupper
12.00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Olika sorter av marknadsföring Internt och externt - Case studies
Glöm inte papper (vi skall vara synliga och personliga i den elektroniska världen)
Statistik
14:00-14.30 Övningar två och två
14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:30 Konkreta tips och råd utbyte av idéer och erfarenheter:
Vem kan hjälpa oss
Hur kan vi berättiga kostnader - Utnyttjar vi alla våra resurser? Kan vi utnyttja de effektivt?
15:30-16:00 De muntliga rekommendationerna är ovärderliga
Vi behöver mycket “human touch” i vår e-world

Avslutning