DSC_5808-web

Välkommen till zh consulting | Zuzana Helinsky


Handbok för skolbibliotekarier: Modeller, verktyg och praktiska exempel kommer ut den 16 december på BTJ Förlag du kan hitta alla länkar till boken samlade här nyanoter.pdf >> och på samma sida även se mer info corp.btj.se/?id=118Workshop i skrivteknik >>Japanska]

Zuzanas nya Manual i Marknadsföring 2011 har skickats till mer än 800 bibliotekarier Läs mer här >>och PDF av manualen finns att ladda ner från Elseviers hemsida. Ladda ner pdf här >>Elsevier genomför också en enkätundersökning baserad på manualen, och uppmanar bibliotekarier att dela med sig av deras erfarenheter. Läs mer här >>


Zuzanas bok är nu översatt till Finska ”Pieni mutta tärkeä kirja kirjastojen markkinoinnista” !

BOK
en_nodvandig_del2_photo_520
En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Läs mer här >>

KURS Minska stressen på biblioteket/Gör biblioteken till en stressfri zon. Läs mer här >>

Zuzanas artikel för Elseviers LbraryConnect här >>

Boken "En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek" är översatt till Turkiska.

Boken "En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek" är översatt till engelska och är utgiven av Chandos Publishing (Oxford) som "Shortcut to Marketing Your Library" Läs mer här (engelska> >>>

Kursprogram Att sälja in budskapet internt och externt Läs mer här >>

Boken "En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek" finns på BTJ Förlag.
Läs mer här >>

zh consulting är ett konsultföretag som specialiserar sig på service och verksamhetsutveckling för bibliotek och förlag.

I företaget finns specialistkunskaper som gör att vi kan hjälpa våra kunder att få en effektiv marknadsföring av tjänster och varor i Skandinavien och Centraleuropa.

Vi hjälper med planering och genomförande och tillhandahåller metoder, verktyg och utbildning.

Vi bistår också med upprättande av olika slags avtal, såsom licensavtal m.m.