Om zh consulting

zh consulting är ett konsultföretag som specialiserar sig på service och verksamhetsutveckling för bibliotek och förlag.

I företaget finns specialistkunskaper som gör att vi kan hjälpa våra kunder att få exempelvis en effektiv marknadsföring av tjänster och varor. Vi hjälper med planering och genomförande och tillhandahåller metoder, verktyg och utbildning.
Vi bistår också med upprättande av olika slags avtal, såsom licensavtal m.m. Vi kan även erbjuda stöd och kompetens att genomföra förändringar som ökar organisationens effektivitet vid olika omorganisationer och förändringar.


Företaget ägs och leds av Zuzana Helinsky

Med bibliotekarieexamen från Borås i botten har Zuzana stor erfarenhet av arbete i svensk och global biblioteksmiljö samt ett brett internationellt kontaktnät.

De senaste 20 åren har hon rest runt i världen, deltagit i olika internationella konferenser och besökt otaliga institutionella, kommunala och privata bibliotek.

Efter akademiska studier, och tvåårig tjänstgöring på Lunds Universitetsbibliotek, byggde hon från grunden upp Sveriges största prenumerationstjänst på BTJ, Bibliotekstjänst AB. Sedan dess har hon bland annat haft en nyckelroll i lanseringen och marknadsföringen av internationella tjänster. Zuzana har dessutom erfarenhet från några av Europas, Asiens och Mellanösterns mest intressanta och expansiva biblioteksmiljöer och har tillgång till ett utmärkt nätverk av kontakter.

I de internationella kontakterna kommer hennes språkkunskaper väl till pass. Förutom de Skandinaviska språken och engelska talar hon flera slaviska språk. Zuzanas största tillgång är hennes sociala kompetens i olika miljöer på olika språk. Hon är känd för att ”inspirera och provocera” och har ett genuint intresse för nya arbetssätt.

Zuzana har stor erfarenhet av att identifiera, analysera och lösa problem inom den globala biblioteksbranschen.