Kurs i Etnisk mångfald på arbetsplatsen

– att förbereda den mångkulturella arbetsplatsen
Kurser, coaching, personlig vägledning, seminarier, övningar

Bakgrund

Snart kommer vi alla att befinna oss på en mångkulturell arbetsplats.
• Är vi beredda?
• Kommer vi att klara av det?

Det finns hjälp!

Beställ seminarier, samt fortgående tips och råd vid behov.

Syfte

För att undvika missförstånd och motverka de negativa tankar som “det okända” väcker i oss, behövs mer kunskap.

Genom att belysa hur ”kollegor” arbetar och genom jämförelse mellan olika och ändå lika arbetsvärldar kommer seminariet att bidra till ökad förståelse på arbetsplatser. Det är alltid lättare att ta till sig information som man lätt kan identifiera sig med.

Ur innehållet

• hur man bemöter rasismen som chef, som medarbetare och som utsatt.
• hur vi bemöter rasism/främlingsfientlighet från invandrare mot svenskar. Existerar sådant?
• hur vi påverkas av media.

Seminarierna kommer att koncentreras på invandrargrupper med olika kulturella och religiösa bakgrunder.
Zuzana exemplifierar med egna erfarenheter från arbetsplatser runt om i världen. Seminariet bygger på att deltagarna själva är aktiva och kommenterar, ifrågasätter och delger sina erfarenheter, såväl positiva som negativa.