Heldagskurs med

Margareta Guldér

och Zuzana Helinsky


Workshop för skolbibliotekarier


Kostnad 1300 kr inklusive boken Handbok för skolbibliotekarier. Modeller, verktyg och praktiska exempel, lunch och kaffe

Workshopen bygger på den rykande färska boken som ges ut på BTJ Förlag, Handbok för skolbibliotekarier. Modeller, verktyg och praktiska exempel (obs! ingår i anmälningsavgiften), och vänder sig till i stort sett alla som arbetar på skolbibliotek eftersom de flesta av oss (om inte alla) är involverade i såväl marknadsföringen av skolbibliotek som användningen av sociala medier. Syftet är att i nya (och gamla) kanaler marknadsföra våra skolbibliotek och bibliotekstjänster. Vi behöver skapa dialog med alla våra användare och på det sättet få ut mer av våra anslag och därmed fler besökare.

Här får vi lära oss att se marknadsföring som en naturlig del i skolbiblioteksarbetet. Grundläggande är att kunna ta vara på glädjen i att förmedla bibliotekstjänster och -produkter och ha chans att påverka. Worskshopen ger en rad exempel på hur det kan gå till och lär ut några högst användbara knep, däribland konsten att skriva snabbt och att skriva så vi blir lästa – sociala medier kan annars ha en tendens att stjäla mycket av vår tid.

Zuzana Helinsky har med sin bibliotekarieexamen från Borås i botten stor erfarenhet av arbete i svensk och global biblioteksmiljö samt ett brett internationellt kontaktnät. Hon arbetar som bibliotekskonsult, och specialiserar sig på service och verksamhetsutveckling för bibliotek, som exempelvis en effektiv marknadsföring av tjänster och varor. Hon är känd för att ”inspirera och provocera” och har ett genuint intresse för nya arbetssätt.Margareta Guldér arbetar som skolbibliotekarie på Kvarnby Skola i Mölndal och har erfarenhet från såväl grundskola som gymnasium.Anmälan till Zuzana Helinsky: z@zuzh.com eller tel. 070-8881103Program:9:30 Välkomna

9:30–9:45 Varför är marknadsföring av våra produkter och tjänster viktig?

9:45–10:15 Att komma igång : olika tekniker och idéer

Hjälpmedel – skrivteknik – exempel


10:15–10:45 Kaffe10.45–11:30 Konkreta förslag till mer offensiv marknadsföring – Hjälpmedel

11:30–12:00 Övningar med möjlighet till frågor12:00–13:00 Lunch13:00–14:00 Redovisning av övningar

14:00–14:30 Konkreta tips och råd14.30–15:00 Kaffe15:00–15:30 Kunskap, känsla eller snabbhet – vad är viktigast?

15:30–16:00 Avslutning: hur går man vidare?