Marknadsföring i kvadrat – de fyra stegen. Vi har allt att vinna på en mer offensiv marknadsföring. Låt dig inspireras!Program

9:00-9:30 Kaffe
9:30 -9:45 Genomgång av dagen Zuzana Helinsky
9:45-10:15 Bibliotek är duktiga på marknadsföring!
Marknadsföringstänk
Konsensus
10.15-10:30 De fyra stegen
10:30-11:00 Analys
SWOT-analys 15
PEST-analys 20
Porters fem krafter
11:00-11:30 Övningar i små grupper
11:30-12:00 Strategi
Produkter, tjänster och rutiner
Kunder och segmentering
Intern marknadsföring

12.00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Genomförande
Hur får vi tid till marknadsföring?
Hur får vi pengar till marknadsföring?
Presentationsteknik
Exempel på annorlunda biblioteksaktiviteter
De nya teknologierna i marknadsföring
14:00-14.30 Gruppövning
14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:45 Feedback
Lyckade projekt
Misslyckade projekt
Upprepning
Nyttan av marknadsföring
Framtida trender
Vidare läsning
15.45-16.15 Avslutning