Minska stressen på biblioteket/Gör biblioteken till en stressfri zon


Heldagskurs med Zuzana HelinskyPraktisk kurs för bibliotekspersonal

Kursen är framtagen i samarbete med sjukgymnast, skyddsingenjör och leg läkare. En inspirationsdag med tips och idéer

9:30-10:00 Kaffe

10:00-10:15 Välkommen till kursen och genomgång av dagen.
10:15-10:30 Tryckkokare på biblioteket
10:30-11:00 Vad är stress och vilka utryck tar den sig. Fysiologi – orsak –verkan.
Stressens olika stadier
11:00-12:00 Finns det stress på biblioteket: analys av olika konkreta orsaker som bland annat diffusa direktiv, oklar organisation, bemötande från allmänheten

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:15 Ansvar för stress är inte enbart individuellt - ansvaret på olika nivåer
13:15-13:30 Konkreta förslag för att minska och förebygga stress
Konkreta förslag för att hantera stress
Konkreta verktyg för behandling av stressfaktorer
13:30-14.30 Diskussion, tips och råd, utbyte av idéer och erfarenheter:

14:30-15:00 Kaffe

15:00-15:30 Vad har åldern för betydelse för stresshantering
Vilka åtgärder kan företas och vem bestämmer
Vad har vårt behov av trygghet för betydelse? Är vi verkligen trygghetsnarkomaner?

15:30 -16:00 Avslutning och genomgång – Feedback.